• Danish
  • English

Gå-hjem-møde: AutomationsBoost

Gå-hjem-møde: AutomationsBoost

Startdato:20.06.2019

Slutdato:20.06.2019

Tidspunkt: kl. 15.00 - 17.00

Kontakt person:Per F. Gøse
LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

Kom og hør om de nyeste resultater i innovationsprogrammet AutomationsBoost.

AutomationsBoost er et målrettet innovationsprogram, der skal øge graden af innovation og automatisering i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.20190430_Auto Boost _Robot Nordic

Flere af projekterne i AutomationsBoost har nu nået sin ende. RoboCluster og Erhvervshus Syd inviterer derfor til et gå-hjem-møde, hvor du får muligheden for at høre om to spændende projekter fra Invenstar og AmiNIC.

Invenstars projekt omhandler vertikal farming
Projektets mål er at udvikle en unik teknisk løsning til bæredygtig og ressourcemæssig optimal frembringelse af afgrøder i et lukket produktionsmiljø - kaldet AgroMat. Med minimale krav til det omkringliggende miljø vil det være muligt for enhver at frembringe økologiske højkvalitetsfødevarer - eller planter med et minimalt ressourceforbrug og nærmest uden miljøbelastning samtidig med, at det er CO2-neutralt. En relativt enkelt og skalerbar løsning, der nemt kan kombineres med det eksisterende produktionsapparat i gartneribranchen.

AmiNICs projekt omhandler måling af fordærvelsesgrad i fødevarer
Udviklingsprojektet vil tilføre en væsentlig automatisering i fastsættelsen af holdbarhed af ferske produkter i fødevareproduktioner, således man sikre kvalitet samt optimale lager- og håndteringsprocesser. En generisk udgave af måleapparatet kan indgå i en automatiseret løsning hos slutkunden, således både detektering og selektering af kødet indgår i løsningen. Teknologien eliminerer fejl ved nuværende metoder og kan således anvendes til at fastslå om fødevarer er fordærvede eller ej samt bestemme, hvor længe den pågældende fødevare kan holde under givne opbevaringsforhold.

Program

Det fulde program offentliggøres senere. 

Praktisk information

Tid: Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 15.00 – 17.00
Sted: Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M. Lokale: Auditoriet

Tilmelding til arrangementet kan ske her senest d. 18. juni 2019
Det er gratis at deltage i gå-hjem-mødet.

Om AutomationsBoost

Formålet med AutomationsBoost er at fremme innovationen i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Det skal ske ved at gennemføre nye innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore virksomheder med et automatiseringsbehov, leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark og vidensinstitutioner.

Sammen skal aktørerne skabe nye automatiseringsløsninger med et stort generisk potentiale, som efter programmets afslutning skal kunne sælges til flere virksomheder som en form for standardløsning. Målet er, at der skabes ca. 200 mio. kr. i ny årlig omsætning, ca. 80 mio. kr. i mereksport og mindst 80 nye job i Region Syddanmark.

Projektet har et samlet budget på kr. 38 mio. hvoraf kr. 7,5 mio. bliver bevilget af Den Europæiske Regionalfond, kr. 17,5 mio. bliver bevilget af Syddansk Vækstforum og kr. 13,1 mio. er virksomhedernes egenfinansiering.

Læs mere om projektet HER

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

T. +45 2912 5769

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere