• Danish
  • English

Partnere

Innovationsnetværket RoboCluster er forankret i 9 partnere, der hver især udvikler og driver det danske robotmiljø på områderne robotteknologi, automation og industriel IT.

Innovationsnetværket RoboClusters partnere dækker det danske robotmiljø ved både at favne forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter samt private leverandør- og aftagervirksomhed i branchen.

Partnernes arbejde i Innovationsnetværket RoboCluster er særligt fokuseret omkring videndeling samt projekt- og netværksskabelse. De 9 partnere indgår ligeledes i Innovationsnetværket RoboClusters styregruppe, hvor de er med til at udvikle og tegne netværkets strategi, visioner og målsætninger.

Se de forskellige partnere her

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere