• Danish
  • English

Faglige netværk

Innovationsnetværket RoboCluster samarbejder med de faglige netværk DAu og DIRA

De to netværk deltager i samarbejdet for at tilbyde deres betalende virksomhedsmedlemmer et innovationsløft gennem RoboClusters innovationsprojekter og -arrangementer - samt for at tilbyde direkte videndeling med videninstitutioner og andre virksomheder.

DAu - Dansk Automationsselskab

DAu, der har mere end 100 medlemsvirksomheder arbejder for at samle og formidle viden om automatisering. Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere. DAu er en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI's store ekspertise og forretningsnetværk.

Læs mere om DAu på www.dau.dk

DIRA - Dansk Robot Netværk

DIRA er netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering. Flere medlemmer har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forberedelse til fremtidig investering i teknologien. DIRA udgiver årligt den danske robotstatistik samt uddeler den prestigefyldte DIRA Automatiseringsprisen.

Læs mere om DIRA på www.dira.dk

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 7952

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere