• Danish
  • English

Robotter og droner rykker sammen i nationalt innovationsnetværk

Pressemeddelelse: Robotter og droner rykker sammen i nationalt innovationsnetværk

21-09-2018
Innovationsnetværket RoboCluster har sammen med en bred partnerkreds, der fra december 2018 også tæller to stærke klynger på robot- og droneområdet, fået tildelt en toårig bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at fremme vækst og produktivitet igennem robotteknologi.

Det nationale innovationsnetværk RoboCluster, der i dag er Danmarks største netværk inden for robotteknologi med 330 medlemmer, har fået tildelt 12 millioner kroner til igennem de kommende to år at styrke dansk forskning, innovation og anvendelse inden for robotteknologi, herunder droner.

I den nye bevillingsperiode fra december 2018 til udgangen af 2020 vil Innovationsnetværket RoboCluster udvide partnerkredsen med Udvikling Fyns to klynger Odense Robotics og UAS Denmark, der samler henholdsvis den fynske robotklynge og hele den danske droneindustri.

Vejen til nye drone- og robotsucceser

Det er nogle stærke partnere, der træder ind ad døren. Odense Robotics, der er guldcertificeret robot- og automationsklynge med fokus på forretningsudvikling, entreprenørskab, tiltrækning og uddannelse af arbejdskraft tæller 120 virksomheder. UAS Denmark leder det nationale testcenter for droner i HCA Airport i Odense og driver det landsdækkende netværk for dronevirksomheder med i alt 130 medlemmer.

- Jeg er meget tilfreds med, at to af vore klynger bliver en del af den stærke partnerkreds i Innovationsnetværket RoboCluster. Der ligger et oplagt potentiale i udnytte teknologifællesskabet mellem robot- og droneteknologi i nye innovationspartnerskaber, og ad den vej styrke fødekæden af nye løsninger, der skal skabe næste generation af danske drone- og robotsucceser. Jeg ser meget frem til samarbejdet, siger Niels Erik Haug-Larsen, adm. direktør i Udvikling Fyn.

Tom Togsverd, der er formand for Innovationsnetværket RoboCluster, glæder sig også over samarbejdet med de nye partnere i innovationsnetværket hen imod en egentlig konsolidering i 2020:

- Robotteknologi har potentiale til at blive én af Danmarks styrkepositioner på linje med fødevarer, grøn teknologi og lægemidler. Det forudsætter, at danske virksomheder inden for automation, robotter og droner er med til at skabe ny teknologi og løsninger, som kan eksporteres globalt med deraf følgende vækst i velfærd og beskæftigelse. Jeg er sikker på, at nuværende og kommende medlemmer af innovationsnetværket vil få glæde af vores aktiviteter, og vil bidrage til, at visionen om Danmark som robotskaberland kan føres ud i livet.

Udvidelsen af innovationsnetværkets partnerkreds støtter op om regeringens ønske om et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem, hvor de eksisterende 60 klynger og netværk samles i færre og større, landsdækkende klynger og netværk.

Robotteknologisk viden skal ud i virksomhederne

RoboClusters partnerkreds kommer i den nye bevillingsperiode til at bestå af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, Designskolen Kolding, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og nu også Udvikling Fyn med Odense Robotics og UAS Denmark.

Partnerkredsen tæller dermed danske vidensinstitutioner, der lige nu investerer massivt inden for robotter, automation, kunstig intelligens og Industri 4.0. På den måde ruster de sig til at udvide samarbejdet med de små og mellemstore virksomheder, der er Innovationsnetværket RoboClusters primære målgruppe.

- Fra vidensinstitutionernes side har vi en meget stor interesse i at styrke samarbejdet mellem de stærke forskningsmiljøer og erhvervslivet, så vi på den måde er med til at optimere innovationsprocessen ude i virksomhederne. Det er også derfor, at vi lige nu opruster vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, så vi står stærkere i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Og det er her, vi kan bidrage til innovationsnetværket, der jo netop fungerer som brobygger mellem forskerne og virksomhederne, lyder det fra Kasper Hallenborg, der er næstformand for Innovationsnetværket RoboCluster og direktør for Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet.

Virksomheder, erhvervsorganisationer og faglige netværk vil i den nye bevillingsperiode blive tilknyttet Innovationsnetværket RoboCluster igennem et Advisory Board på omkring 10 medlemmer, der blandt andet skal rådgive innovationsnetværkets styregruppe strategisk omkring kommende indsatsområder.

Faglige grupper skal arbejde med fremtidens teknologier

Innovationsnetværket RoboClusters aktiviteter i 2019 – 2020 vil tage udgangspunkt i de behov for forskning og innovation, som er beskrevet i Uddannelses- og Forskningsministeriets FORSK2025-katalog, der bygger på input fra både erhvervsliv, organisationer, ministerier, vidensinstitutioner m.fl. Derudover understøtter aktiviteterne også regeringens Digitaliseringsstrategi, særligt behovet for at udbrede viden om robotter til danske små og mellemstore virksomheder.

I december 2018 vil innovationsnetværkets partnerkreds derfor gå i arbejdstøjet, og igangsætte fire faglige grupper, der skal arbejde med tendenser inden for udviklingen af den fysiske robot, som er; 1) Automation i intelligent produktion og processer, 2) Kollaborative robotter, 3) Droner og 4) Mobile robotter.

Om Innovationsnetværket RoboCluster

RoboCluster, der organisatorisk er placeret på Syddansk Universitet i Odense, har eksisteret siden 2002, og siden 2008 drevet det nationale innovationsnetværk inden for robotteknologi. RoboCluster har lige siden arbejdet systematisk med at stimulere den danske robotudvikling- og industri.

Gennem konferencer, workshops, netværksrejser, matchmaking, videnssamarbejder og samarbejdsprojekter har RoboCluster ført forskere, virksomheder, private og offentlige organisationer sammen på tværs af brancher, geografi og faglighed.

Netværket, der er bronzecertificeret, tæller i dag 330 medlemmer bestående af virksomheder i robotindustrien, vidensinstitutioner og offentlige og private organisationer.

Visionen for Innovationsnetværket RoboCluster er at gøre Danmark til foregangsland for forskning, innovation og anvendelse af robotteknologi for at fremme vidensbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Læs mere om de 17 udvalgte innovationsnetværk på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere