• Danish
 • English

Ny national alliance skal styrke robot- og automationsindustrien

Ny national alliance skal styrke robot- og automationsindustrien

27-03-2019
Erhvervsorganisationer og innovationsnetværk på tværs af Danmarks robot- og automationsindustrien lancerer i dag partnerskabet Robotics Alliance. Robotics Alliance vil samle nationale og regionale erhvervsfremmeindsatser under ét og skabe en enklere, stærkere og mere fokuseret platform for branchens indsatser. Alt sammen med det klare mål at sikre de bedste vækstbetingelser for en boomende danske robot- og automationsindustri.

Robot- og automationsindustrien i Danmark er under hastig udvikling. Antallet af virksomheder og medarbejdere stiger og på få år er branchen vokset til at være en dansk milliardindustri, der nu er blandt verdenes førende indenfor udvikling af robotteknologi. 20190322_Robotics Alliance Skydes I Gang

Derfor har det landsdækkende innovationsnetværk RoboCluster og erhvervs- og klyngeorganisationerne Odense Robotics, Sønderborg Vækstråd og UAS Denmark, som de første partnere, idag taget et vigtigt skridt mod én samle erhvervsfremmeindsats for den danske robot- og automationsindustri og lancerer det nationale partnerskab Robotics Alliance. Initiativet støttes yderligere af BrainsBusiness fra Aalborg: 

"Dét faktum, at der er skabt en ny global vækstindustri i Danmark, stiller helt nye krav til, hvordan vi udformer den offentlige erhvervsfremmeindsats", siger initiativtagerne bag Robotics Alliance. "Samtidig peger en ny erhvervsfremmelov på, at der er brug for en mere enkel og fokuseret indsats. Derfor har vi vurderet, at vi kan give den bedste hjælp til virksomhederne ved at pulje vores kompetencer og ressourcer i et nationalt partnerskab", fortæller de fem partneres direktører.

I løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robotindustri at blive blandt de førende på det globale marked for udvikling og produktion af robotteknologi. Det betyder, at antallet af virksomheder og medarbejdere stiger år efter år. Industrien beskæftiger idag mere end 8.500 fuldtidsansatte med stigende jobprognoser og oplever stigende milliardeksport. Samtidig er den danske robotindustri blevet en magnet for danske og udenlandske investeringer.

"Den danske robotindustri er en styrkeposition for Danmark, og det er afgørende, at vi skaber de bedst mulige rammer for virksomhederne. Der er et enormt globalt marked for robotter, og Danmark har skabt en global førerposition på et højteknologisk marked. Det skal vi værne om, og som interesseorganisation for mange af disse virksomheder er vi glade for, at mange gode kræfter nu samles om at gøre Danmark til et robotland i verdensklasse", siger Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri.

Virksomheder bakker op

Robotics Alliance vil sikre optimale rammebetingelser for branchen og skabe et dansk økosystem for robotter, droner og automation i international klasse. I kredsen er der enighed om, at hovedfokus skal være på at “lægge et ekstra lag” ovenpå de lokale indsatser og løfte nationale indsatser i flok - så som forskning og innovation, eksport og sikre kvalificeret arbejdskraft til de danske robot- og automationsvirksomheder. Blandt virksomhederne bliver nyheden modtaget positivt: 

"Jeg hilser Robotics Alliance varmt velkommen. I Danmark er vi rigtig dygtige til robotter og automation og det skal vi blive ved med at udvikle. Jeg tror, at rigtig mange virksomheder, herunder også min egen, kan få stor gavn af det brede partnerskab. Jeg kan kun se det som ren win-win for hele branchen", siger Casper Hansen, Adm. Direktør for Technicon i Hobro.

Partnerne, som i dag er gået sammen i Robotics Alliance, er ikke de eneste. Planen er, at det nationale partnerskab løbende bliver udvidet med flere partnere, der skal være med at sikre større sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen og at virksomheder uanset geografi bliver en del af indsatsen.

…………………………………………………………

Fakta om Robotics Alliance

Robotics Alliance er et nationalt partnerskab på tværs af erhvervsorganisationer, innovationsnetværk, intressenter og virksomheder, der løbende bliver udvidet.

Robotics Alliance vil sikre optimale rammebetingelser for branchen og skabe et dansk økosystem for robotter, droner og automation i international klasse. I løbet af 2019 vil partnerkredsen arbejde videre med at definere vision, planer, organisering og finansiering.  

Konkret vil Robotics Alliance arbejde for at:

 • Styrke innovation og forskning inden for robot- og droneteknologi
 • Styrke eksportmuligheder
 • Sikre kompetencer og tiltrække talent
 • Samle og styrke faglige aktiviteter i lokale netværk
 • Markedsføre robot- og droneområdet i Danmark og internationalt

Læs mere på www.robotics-alliance.dk

Kontaktpersoner

 • Mikkel Christoffersen, Forretningschef, Odense Robotics, tlf 30 12 06 97
 • Michael Hamann, Direktør, Sønderborg Vækstråd, tlf 20 16 52 02
 • Tom Togsverd, formand for styregruppen i RoboCluster, tlf 20 68 33 43
 • Christian Hannibal, Digitaliseringspolitisk chef, Dansk Industri, tlf. 20 64 48 72
robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere