• Danish
  • English

Robotternes mange ansigter

Robotternes mange ansigter

09-04-2019
Hos Innovationsnetværket RoboCluster arbejder de på højtryk med nyeste teknologer indenfor automation og styring, droner, kollaborative robotter og mobile robotter, og kommer med nye bud på bl.a. samarbejdet mellem menneske og robot.

De kollaborative robotter, eller samarbejdende robotter, åbner op for nye muligheder for hurtig omstilling i produktionen.

20190415_Robotternes Mange Ansigter
Foto: Teknologisk Institut

Fordelen ved de kollaborative robotter er, at de kan samarbejde og interagere direkte med mennesker. I dag er mange industrirobotter gemt væk bag afskærmninger og uden mulighed for mobilitet, mens de kollaborative robotter kan fungere blandt mennesker og hurtig omstille sig til en ny produktion eller nye opgaver”, fortæller Henrik Gordon Petersen fra SDU Robotics.

Samarbejder med mennesker

De kollaborative robotter kan sammen med mennesker løse komplekse opgaver, der ikke følger et bestemt gentagelsesmønster.

Kollaborative robotter åbner op for en ny verden af muligheder, hvor man kan innovere og skabe en mere effektiv og konkurrencedygtig produktion. Det gælder ikke blot i fremstillingsindustrien, men vi vil også se disse robotter i sundhedssektoren, logistik, landbrug og administration.

RoboCluster vil styrke og videreudvikle virksomhedernes muligheder for at anvende robotter i samarbejde med mennesker, særligt fremme brugen af kollaborative robotter indenfor nye anvendelsesområder.

Derfor er der stillet skarpt på samarbejdet mellem robot og medarbejder, herunder programmeringen af robotterne, der tager hensyn til de unøjagtigheder, tilfældigheder og udfald, som uundgåeligt vil optræde i interaktionen mellem robotter og medarbejdere.

De mobile robotter i vækst

Hos RoboCluster har de også fokus på de mobile robotter, som der er store forventninger til - alene frem mod 2020 forventes en årlig vækst på 30-35 % i antal solgte enheder. Tallet stammer fra International Federation of Robotics (IFR): World Robotics 2017 – Service Robots.

RoboCluster har kastet blikket på de mobile robotter, der i fremtiden kommer til at agere i udendørsmiljøer, fx i landbrug, på veje og broer, i bymiljøer og på byggepladser, hvor de vil udføre arbejdsopgaver i tæt samarbejde med mennesker. 

De mobile robotter har gjort markante fremskridt på de tre tekniske områder: kognition, manipulation og interaktion. Innovationsnetværket stiller skarpt på at styrke robotternes anvendelse udendørs for at sikre en reel dansk styrkeposition på området.

”I en kendt lagerhal er det let at se, hvilke udfordringer robotten kan møde, men når robotten skal arbejde udenfor, så medfølger der er høj grad af kompleksitet, fordi der er så mange ukendte og ustrukturerede faktorer i det fri”, forklarer Lars Dalgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut, og Lars uddyber:

Udenfor skal vi også tage hensyn til, hvordan klimaet påvirker robotten, og hvilke potentielle sikkerhedsrisici der kan opstå. Så vi kigger både på styringsprincipper og sensorsystemer”.

Robotterne skal arbejde udenfor

Der arbejdes på højtryk med at finde løsningerne, så de mobile robotter eksempelvis kan bevæge sig mellem lagerbygninger eller mellem huse fx på et plejehjem.

Det vil være en teknologisk landvinding at løse udfordringerne, da området globalt har et markant innovationspotentiale, der dækker mange aktører lige fra teknologileverandører over nye robotproducenter til løsningsintegratorer.

________________________________________________________________________________________

Denne artikel blev bragt i samarbejde med Berlingskes ekstra udgave 'Fremtidens Industri 2019'.
Læs hele udgaven her.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere