• Danish
  • English

Indsatsområder

RoboCluster bidrager til løsningen af flere af de samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i fremtiden

Herunder får du et indblik i, hvordan RoboCluster bl.a. arbejder for at gøre Danmark til et konkurrencedygtigt produktionsland med en moderne sundhedssektor tæt på borgeren - begge dele med innovativ robotteknologi som omdrejningspunkt. Du kan også læse om RoboClusters arbejde for at udvikle fremtidens miljøvenlige landbrug og nye teknologiske redskaber til leg, læring og træning

20120412_industriDanmark som konkurrencedygtigt produktionsland

Dansk fremstillingsindustri er under pres fra lavtlønslande. Danmark har i de sidste 10-15 år mistet over 100.000 arbejdspladser i produktionsvirksomheder, og de nyeste forudsigelser peger på, at udviklings- og innovationsopgaverne flytter med. For at dæmme op om denne udvikling er RoboClusters aktiviteter fokuseret omkring understøttelse af udviklingen og implementeringen af fremtidens konkurrencedygtige produktionsteknologier og -systemer. Særligt arbejdes der mod indførelsen af et nyt produktionsdogme, hvor høj fleksibilitet og øget brugertilpasning i både automationsløsningerne og de fremstillede produkter er i højsædet. Målet er at bidrage til udviklingen af Danmark som et højteknologisk land med et innovativt, produktivt og konkurrencedygtigt produktionsapparat.

20120412_sundhedEn sundhedssektor tæt på borgeren
Store demografiske ændringer i den danske befolkning betyder i de kommende år en støt stigende mængde af ældre borgere med behov for behandling og pleje af alders- og livsstilsbetingede lidelser. Herudover vokser antallet af danskere med kroniske lidelser som eksempelvis KOL og hjerte/karsygdomme. RoboCluster arbejder for at understøtte og udvikle fremtidens sundheds- og plejesektor gennem udvikling og indførelse af nye innovative robotteknologiske løsninger til alt lige fra teknologistøttede indlæggelser i hjemmet, robotbaseret transport på hospitalerne og omsorgsopgaver på landets plejecentre. Målet er at bidrage til optimeringen af den danske sundheds- og plejesektor ved at understøtte den teknologiske udvikling på området samt øge vidensniveauet om mulighederne i nye sundheds- og velfærdsteknologier - og derved gøre patienter og plejekrævende langt mere selvhjulpne og flytte pleje- og sundhedspersonale til borgercentrerede opgaver.

20120412_biologiFremtidens miljøvenlige landbrug
Dansk og europæisk landbrug anvender årligt store mængder sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt. Samtidig anvender landbruget større og større maskiner, som sammenpresser jorden og derved kræver mere og mere energi til genopretning af skader - energi, som i dag kommer fra fossile brændstoffer og øget CO2-udledning. RoboCluster sætter spot på løsningen af disse udfordringer. Gennem et fokus på udvikling af intelligente ukrudtsgenkendelses- og sprøjtningsmetoder samt udvikling af mindre robotbaserede køretøjer understøtter RoboCluster vejen mod et renere og mere miljøvenligt dansk landbrug. Målet er at bidrage til ikke blot et renere landbrug men også understøtte udviklingen af innovative landbrugs- og miljøteknologier med potentiale for eksport til udlandet og nye erhvervseventyr for danske virksomheder.

20120412_legMotivationsteknologier
Leg og læring hænger ofte sammen - og nye innovative teknologier kan i væsentlig grad understøtte indlæringskurver og lysten til læring generelt. RoboCluster arbejder med begrebet motivationsteknologi som et seriøst bud på, hvordan vi i fremtiden kan skabe øget motivation i bl.a. læringssituationer - og også fysisk træning - ved hjælp af nye smarte teknologier. Det kan fx være gennem inddragelse af spilteorier i udviklingen af nye teknologiske og interaktive lærings- og træningsredskaber. Fokusområdet understøtter visionen om Danmark som videntungt samfund med et højt uddannelses- og kompetenceniveau. Herudover er det målet at levere viden om et nyt og interessant udviklingsområde til danske virksomheder , som med fordel kan anvende tilgangen i deres produktudvikling - til gavn for både jobskabelsen og den danske eksport.

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

T. +45 6550 9251

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere