• Danish
  • English

Vision og mission

Innovationsnetværket RoboCluster arbejder for at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation, hvor det skaber størst værdi for det danske samfund og for den enkelte virksomhed

Det sker gennem tre indsatspunkter:

- At styrke produktivitet og rentabilitet ved at udvikle og udbrede robotteknologi og automation i nye og velkendte brancher

- At styrke forskning, udvikling og innovation ved at søge nye kombinationer af viden, teknologier og aktører og dermed bygge bro mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv

- At styrke internationaliseringen af det danske robotmiljø gennem adgang til den mest kvalificerende og relevante viden samt teknologi via relevant samarbejde med internationale klynger, netværk, videninstitutioner og virksomheder

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere