• Danish
  • English

Ydelser

RoboCluster tilbyder en pallette af forskellige innovationsydelser til såvel danske som udenlandske virksomheder og offentlige institutioner.

 Alle ydelser gearer dig og din organisation til en fremtid, hvor innovative robotteknologier flytter ind i alle dele samfundet. RoboClusters ydelser tager alle udgangspunkt i netop din organisations konkrete innovationsbehov. Målet er nemlig at støtte op om RoboClusters vision.

Projekter og fundraising
RoboCluster iværksætter og gennemfører løbende robotteknologiske innovationsprojekter på tværs af virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt slutbrugere. Projekterne er med til at bygge bro mellem videninstitutionerne og erhvervsliv og styrker udvikling, innovation og forskning i robotteknologi gennem nye kombinationer af viden, teknologier og aktører.

Alle projekter i RoboCluster tager udgangspunkt i virksomheders og branchers konkrete behov og ønsker for innovativ robotteknologi og automation. Et innovationsprojekt i samarbejde med RoboCluster er derfor din mulighed for at medudvikle og komme tættere på den nyeste robotteknologiske viden - se eksempler på igangværende projekter HER

Ligger du inde med en god idé til et udviklingsprojekt, har du et konkret behov, som kan løses af robotteknologisk nytænkning, eller søger du hjælp til fundraising af midler til realisering af dine robotteknologiske idéer?
Kontakt RoboCluster og få en uforpligtende samtale om netop dine konkrete muligheder for hjælp til udvikling og fundraising.   

Alle samarbejder med RoboCluster skræddersyes den enkelte opgaves behov - fx i omfang af timer, indbyrdes leverancer samt tidshorisont og milepæle.

Matchmaking og videndeling 
RoboCluster bygger bro og skaber samarbejde mellem virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt slutbrugere. Samarbejdet sker gennem dedikeret matchmaking på tværs af faggrupper og brancher. Det kan eksempelvis være gennem konkrete én-til-én møder mellem virksomheder og relevante forsknings- og iværksættermiljøer - såvel nationale som internationale. Herudover kan RoboCluster også være dit første skridt til viden om, hvordan du skaffer kapital til realiseringen af netop din robotteknologiske idé.

RoboCluster deltager også i den generelle formidling af muligheder og potentialer på det robot- og automationsteknologiske felt. Det sker gennem såvel specifikke som brede workshops og seminarer, hvor både slutbrugere, udviklere og forskere løfter deltagernes udsyn til fremtidens robotteknologiske anvendelsesområder og muligheder.

Endvidere afholder RoboCluster skræddersyede videnrejser og besøg hos internationale videnmiljøer. Dette sker både for at tiltrække ny viden til den danske udvikling og brug af robot- og automationsteknologi samt for at præsentere danske virksomheder for de internationale potentialer for netop deres robotteknologiske idéer. RoboCluster samarbejder løbende med en bred vifte af robotteknologiske interessenter og initiativer om ovenstående ydelser.

Har du en god idé til en workshop eller kender du et internationalt videnmiljø, som kan berige danske robotinteressenter? Så kontakt RoboCluster og lad os sammen udfolde mulighederne at samarbejde om dette. 

Afklaring af innovationsbehov 
RoboCluster samler de centrale, danske robot- og automationsmiljøer til ét innovativt netværk, som rummer den nyeste viden om robot- og automationsteknologi. Et samarbejde med RoboCluster kan derfor være dit første skridt mod en afklaring af netop dit behov for anvendelse eller udvikling af robot- og automationsteknologi.

Skal du i gang med at automatisere din virksomhed, har du en god idé til et nyt robot- og automationsteknologisk produkt eller noget helt tredje, så er et samarbejde med RoboCluster dit naturlige første skridt på vejen.

RoboCluster hjælper dig og din virksomhed på rette vej mod de korrekte innovationspartnere, som kan give den mest kompetente sparring på netop dine udfordringer. Kontakt RoboCluster og få en uforpligtende samtale om netop dine konkrete muligheder for afklaring af dine innovationsbehov.

 

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

M. +45 9350 7313

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere