• Danish
  • English

Brugerperspektiver på integrerede robotteknologier

Fokus i samarbejdsprojektet vil være at bringe robotteknologier og brugen af disse ind i nye anvendelsesområder, herunder organisationer/virksomheder i nye sektorer.

Her ses på henholdsvis brugerperspektiver og strategisk design, dvs. sammenhæng mellem brugere, robotteknologi, regulering, forretningsmodel og organisation. Der fokuseres på kobling mellem TEK-gruppe robotperspektiver og ’anvendelsesområder’ leg/spil/læring og socialt design.20181121_projekt _start 2019

Projektet er kendetegnet ved matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner indenfor det tematiske område ift. konkrete udfordringer - dette match vil typisk involvere både producenter og potentielle aftagere af det udviklede.

I løbet af perioden vil man mødes 2 – 3 gange over tre måneder og i samarbejde fokusere på det tematiske område indenfor henholdsvis:

  • Sociale robotter & leg/læring/træning i et kollaborativt robotperspektiv
  • Telepresence Robots i ’kontrollerede’ rumlige læringssituationer.

Mulighed for samarbejde
Producenter/udviklere der ideelt kan deltage har fokus på at bringe robotteknologi ind i leg/spil på børn og unge området. Man har måske allerede sat de første robotter på markedet eller nærmer sig meningsgivende teknologi hvor anvendelse og brugerperspektiver dog skal undersøges nærmere.

Aftagere indenfor det tematiske område kan være legetøjsindustrien, sundhedssektoren, børn- og unge organisationer, NGO’er mv. så længe man har lyst til at hente inspiration til hvordan robotter kan anvendes som positiv indvirkning i nær og fjern fremtid.

Projektleder er Designskolen Kolding sammen med Syddansk Universitet og Teknologisk Institut

Er du interesseret i at deltage i projektet, så læs mere HER

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere