• Danish
 • English

Robot- og sensorteknologi i væksthuse

Avancerede sensorsystemer og dataanalyse skal bane vejen for øget kvalitetskontrol og automation i væksthuse

Baggrund 
Gartneribranchens produktion er karakteriseret ved stor konkurrence fra internationale selskaber samt høje krav til kvalitet og ensartethed af produkterne. Dele af produktionen i væksthusene er allerede automatiseret, men nogle processer udføres stadig manuelt; blandt andet monitorering og udbringning af visse behandlingsmaterialer. Muligheden for at øge monitorering af planteprodukter åbner op for øget automatisering og kan dermed være med til at sikre konkurrencedygtige produktionsomkostninger og produktionsforhold.

Projektet vil fokusere på at anvende den nyeste sensorteknologi og databehandling til at identificere kritiske plantetilstande ved hjælp af en monitoreringsproces, der på sigt kan implementeres i eksisterende produktionsprocesser.20170405_Robot_ Og_Sensorteknologi I Væksthuse

Formål/Vision 
Formålet med projektet er at øge kendskabet til de teknologiske muligheder, der ligger i at anvende robot- og automationsteknologier i væksthuse/drivhuse med henblik på at højne produktkvaliteten og øge effektiviteten. I den forbindelse vil man i projektet identificere hvilke væsentlige problemstillinger virksomhederne står over for i relation til plantehelbredsforhold.

Der udføres to dataopsamlingsforsøg i projektperioden. Først et pilotforsøg hvor data fra en mindre mængde forsøgsemner optages. Dernæst et større forsøg der tager afsæt i erfaringer opnået gennem pilotprojektet. Begge forsøg vil give anledning til databehandling, hvor blandt andet SDU vil udføre dataanalyser ved brug af de nyeste metoder inden for kunstig intelligens. 

Akiviteter i projektet: 

 • Identifikation af relevante plantesygdomme eller ubalancer 
 • Undersøgelse af anvendelse af Deep Learning på sensordata
 • Dataindsamlingsforsøg, dataanalyse og forsøgsplanlægning: Pilotdataindsamling danner grundlag for en udvidet dataopsamling
 • Dataindsamling hos Teknologisk Institut, hvor forhold tilnærmes realistiske produktionsforhold
 • Erfaringer fra de to dataindsamlingsforsøg bruges til at lave en demonstrator, der kombinerer den viden, der er indsamlet i projektet og som kan være med til at vise vejen mod et mere automatiseret væksthus
 • Løbende formidling om projektet og afslutningsworkshop med fokus på avanceret teknologi anvendt i væksthuse

Forventede resultater 
Målet med projektet er at give gartneribranchen et indblik i mulighederne for anvendelse af ny, avanceret teknologi samt at synliggøre omkostninger og potentialer ved at indføre robotter og automationsløsninger i produktionen. Projektet fokuserer på brugen af sensorer og databehandling som nødvendige midler til at opn¨målet om en øget automationsgrad i gartneribranchen. 

Bevilling 
Projektet løber fra d. 1. marts 2017 til august 2018, og har et budget på 750.000 kroner.
Heraf bevilges 375.000 kroner gennem Innovationsnetværket RoboCluster.

Deltagere

Kontaktperson
Thomas Mosgaard GiselssonThomas Mosgaard Giselsson

Konsulent

Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

M. +45 7220 1330

LOADEMAIL[tmg]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere