• Danish
 • English

Robotter i byggeindustrien

Robotfræsning af bygningsfacader skal lette arbejdet på byggepladsen og være med til at skabe nye arkitektoniske muligheder.
I dag er byggebranchen en af de mindst automatiserede brancher i Danmark. Branchen lider blandt andet under det til tider hårde arbejdsmiljø, der er, når en bygning skal opføres.
 
Når man opbygger eller efterisolerer facader, bruger man i dag typisk isolerende pladesystemer, der manuelt monteres på ydervæggen - eventuelt efterfulgt af pudsning og slutbehandling. Det er et arbejde, der er slidsomt og involverer meget Ensidigt Gentaget Arbejde. Desuden er præfabrikerede moduler med til at øge omkostningerne, blandt andet på grund af produktionsprisen, transport til byggepladsen og byggepladsindretning. 20170216_Animation3Dfræsning
 
Formål/vision
Projektets overordnede formål er at demonstrere over for byggebranchen, at det er muligt at benytte robotter til renovering og opførelse af nybyggeri, samt afdække nogle af de arkitektoniske muligheder, der er i teknologien. Brugen af robotter til facaderenovering og konstruktion åbner nemlig op for flere og nye arkitektoniske muligheder, i og med at robotten kan formgive facaden i 3D.
 
Det robotsystem, der demonstreres i projektet, vil fjerne udgiften til transport og produktion, da isoleringsmaterialet blandes direkte på byggepladsen og efterfølgende sprøjtes på facaden.  Når isoleringsmaterialet er størknet, udfører robotten en overfræsning, der formgiver facaden.
 
Aktiviteter i projektet
 • Validering og demonstration af software- og robotplatform i en applikation i byggebranchen
 • Demonstration af korrigeret robotfræsning i laboratoriet og på byggepladsen:
  Her vil man demonstrere, at det er muligt at montere en robot på eksempelvis en sakselift, der kan flytte sig op og ned langs en facade
 • Udvikling af nye arkitektoniske designkoncepter til facader
 • Afholdelse af en workhop, der skal samle og bygge bro mellem aktører fra robot- og byggeindustrier
Forventede resultater
I løbet af projektet vil projektets partnere demonstrere over for en ellers konservativ byggebranche, at robotbaseret bearbejdning af blandt andet facader er teknologisk muligt. 
Dette skridt er særdeles vigtigt i forhold til målet om at udbrede flere robotter i byggeindustrien og for at få accept i markedet. 
 
De to deltagende virksomheder, Robot At Work og CP Robotics ApS, får ligeledes valideret og demonstreret deres software- og robotplatform i en applikation i byggebranchen.
 
Bevilling
Projektet løber fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017, og har et budget på 1 million kroner. Heraf bevilges 500.000 kroner af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
 
Deltagere
 
Kontaktperson
Andreas Rune FuglAndreas Rune Fugl

Consultant

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi

T. +45 7220 1557

LOADEMAIL[arf]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere